MESH1H

TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 265.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 1 Mesh Wifi• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm MbpMESH2H

TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 299.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH3H

TỐC ĐỘ: 300MBPS
GIÁ GÓI: 350.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 3 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp
MESH1T

Tốc Độ: 150MBPS
Giá Gói: 229.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 1 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH2T

Tốc Độ: 250MBPS
Giá Gói: 255.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH3T

Tốc Độ: 300MBPS
Giá Gói: 299.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp