DỊCH VỤ VIETTEL SÀI GÒN_HOTLINE 0983 476868

Viettel TP. Hồ Chí Minh (Viettel Saigon) sẽ giúp bạn sự khởi đầu tuyệt vời. Bạn chọn dịch vụ nào?

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

TRẢ SAU VIETTEL

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

V HOME

GÓI INTERNET – TRUYỀN HÌNHAccounts

Free Trial

Projects

 F90

Tốc Dộ: 120MBPS

F90 N

- 440.000 /1 tháng
- 4mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Không


F90 Basic

- 660.000 /1 tháng
- 2mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Có


F90 Plus

- 880.000 /1 tháng
- 6mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Có


F200

Tốc Độ: 200MBPS


F200 N

- 1.100.000 /1 tháng
- 4mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Có

F200 Basic

- 2.200.000 /1 tháng

- 8mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Có

F200 Plus

- 4.400.000 /1 tháng

- 12mb băng thông quốc tế
-  IP Tĩnh: Có

F300 

Tốc Độ: 300MBPS


F300 N

- 6.050.000 /1 tháng

- 16mb băng thông quốc tế
-  IP Tĩnh: Có

F300 Basic

- 7.700.000 /1 tháng

- 22mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Có

F300 Plus

- 9.900.000 /1 tháng

- 30mb băng thông quốc tế
-  IP Tĩnh: Có

F500 

500MB/1Tháng


F500 Basic

- 13.200.000 /1 tháng

- 20mb băng thông quốc tế
- 9 IP Tĩnh

F500 Plus

- 17.600.000 /1 tháng

- 25mb băng thông quốc tế
- 9 IP Tĩnh

Accounts

Free Trial

F500 

Tốc Độ: 500MBPS


F500 Basic

- 13.200.000 /1 tháng

- 40mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Có

F500 Plus

- 17.600.000 /1 tháng

- 50mb băng thông quốc tế
- IP Tĩnh: Có

F600 

Tốc Độ: 600MBPS


F600Plus

- 40.000.000 /1 tháng

- 60mb băng thông quốc tế
-  IP Tĩnh: Có


F1000 

Tốc Độ: 1000MBPS


F1000Plus

- 50.000.000 /1 tháng

- 100mb băng thông quốc tế
-  IP Tĩnh: Có
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

FAST2H


TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 229.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.


Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.


Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.


Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps.

FAST3H


TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 255.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.


Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.


Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.


Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps.

FAST4H


TỐC ĐỘ: 300MBPS
GIÁ GÓI: 330.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.


Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.


Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.


Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps.
MESH1H

TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 265.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 1 Mesh Wifi• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm MbpMESH2H

TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 299.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH3H

TỐC ĐỘ: 300MBPS
GIÁ GÓI: 350.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 3 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp
MESH1T

Tốc Độ: 150MBPS
Giá Gói: 229.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 1 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH2T

Tốc Độ: 250MBPS
Giá Gói: 255.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH3T

Tốc Độ: 300MBPS
Giá Gói: 299.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

Accounts

Accounts

FAST2H - BASIC360  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 239.000đ/1 Tháng

Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 210.000đ/1 Tháng

FAST3H - BASIC360  

Tốc Độ: 250MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 265.000đ/1 ThángFAST3H - BASICBOX  

Tốc Độ: 250MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 299.000đ/1 ThángAccounts

Accounts

FAST2H - STD  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 264.000đ/1 ThángFAST2H - VKP  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 403.000đ/1 ThángFAST2H - BASICBOX  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 268.000đ/1 ThángÁp dụng tại ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 250.000đ/1 Tháng

Accounts

FAST2H - STDBOX  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 293.000đ/1 Tháng


FAST2H - VKPBOX  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 412.000đ/1 Tháng


FAST2T - BASIC360  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 199.000đ/1 Tháng


FAST2T - BASICBOX  

Tốc Độ: 150MBPSÁp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 239.000đ/1 Tháng
Accounts

MESH1H - BASIC360

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 275.000đ/1 Tháng


MESH2H - BASIC360

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 309.000đ/1 Tháng


MESH1H - STD

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 300.000đ/1 Tháng

Accounts

MESH2H - VKP

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 473.000đ/1 Tháng


MESH1H - BASICBOX

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 309.000đ/1 Tháng


MESH2H - BASICBOX

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 349.000đ/1 Tháng

Accounts

MESH1H - STDBOX

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 329.000đ/1 Tháng


MESH2H - VKPBOX

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 482.000đ/1 Tháng


MESH1T - BASIC360

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 239.000đ/1 Tháng

Accounts

MESH2T - BASIC360

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 265.000đ/1 Tháng


MESH1T - STD

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 274.000đ/1 Tháng


MESH2T - VKP

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 439.000đ/1 Tháng

Accounts

MESH1T - BASICBOX

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 273.000đ/1 Tháng


MESH2T - BASICBOX

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 309.000đ/1 Tháng


MESH1T - STDBOX

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 303.000đ/1 Tháng

Accounts

MESH2T - BASICBOX

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 309.000đ/1 Tháng


MESH1T - STDBOX

Tốc Độ: 150MBPS

Homewifi: 1
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 303.000đ/1 Tháng


MESH2T - VKPBOX

Tốc Độ: 250MBPS

Homewifi: 2
 


 Áp dụng tại 61 tỉnh và ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
 + 
Ở chung cư, phòng trọ có từ 3 phòng ngủ trở xuống.

 + Số thiết bị kết nối: 3 (Laptop, TV, Phone) 
 + Giá gói: 448.000đ/1 Tháng
MESH1H

TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 265.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 1 Mesh Wifi• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm MbpMESH2H

TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 299.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH3H

TỐC ĐỘ: 300MBPS
GIÁ GÓI: 350.000 VNĐ/1 Tháng


• Trang bị miễn phí thêm 3 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp
MESH1T

Tốc Độ: 150MBPS
Giá Gói: 229.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 1 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH2T

Tốc Độ: 250MBPS
Giá Gói: 255.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

MESH3T

Tốc Độ: 300MBPS
Giá Gói: 299.000 VNĐ/1 Tháng• Trang bị miễn phí thêm 2 Mesh Wifi

• Trang bị thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

• Miễn phí lắp đặt và tặng thêm đến 4 tháng cước khi Khách hàng đóng trước cước.

• Lắp đặt nhanh, hỗ trợ Khách hàng 24/7.

• Tốc độ Download/Upload bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbp

ĐIỆN THOẠI – THIẾT BỊ

VHOME

Meizu C9

1,390,000.00

Oppo

Oppo A1k

1,990,000.00
1,450,000.00
198,000.00
100,000.00
700,000.00
1,190,000.00
980,000.00

TIN TỨC - KHUYẾN MÃI