Accounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

SUN1H


TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 220.000 VNĐ/1 ThángTrang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.


Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.


Giá cước hàng tháng: 220.000vnđ (Đã bao gồm VAT).


Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.


Phí lắp đặt: 300.000 đồng.

SUN2H


TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 245.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.


Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.


Giá cước hàng tháng: 245.000vnđ (Đã bao gồm VAT).


Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.


Phí lắp đặt: 300.000 đồng

SUN3H


TỐC ĐỘ: Không giới hạn
GIÁ GÓI: 330.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng


Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước


Giá cước hàng tháng: 330.000vnđ (Đã bao gồm VAT).


Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh


Phí lắp đặt: 300.000 đồngSUN1T

TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 180.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.Áp dụng tại 61 Tỉnh và ngoại thành Hà Nội, TP Hồ Chí MinhPhí lắp đặt: 300.000 đồngSUN2T

TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 229.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng


Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.

Áp dụng tại 61 Tỉnh và ngoại thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Phí lắp đặt: 300.000 đồng

SUN3T

TỐC ĐỘ: Không giới hạn
GIÁ GÓI: 279.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng


Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.

Áp dụng tại 61 Tỉnh và ngoại thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Phí lắp đặt: 300.000 đồngSTAR1H

TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 255.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí MinhPhí lắp đặt: 300.000 đồngSTAR2H

TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 289.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.

Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.

Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Phí lắp đặt: 300.000 đồng

STAR3H

TỐC ĐỘ: Không giới hạn
GIÁ GÓI: 359.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.

Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.

Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Phí lắp đặt: 300.000 đồngSTAR1T

TỐC ĐỘ: 150MBPS
GIÁ GÓI: 210.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.Áp dụng tại 61 Tỉnh và ngoại thành Hà Nội, Hồ Chí MinhPhí lắp đặt: 300.000 đồngSTAR2T

TỐC ĐỘ: 250MBPS
GIÁ GÓI: 245.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.

Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.

Áp dụng tại 61 Tỉnh và ngoại thành Hà Nội, Hồ Chí Minh

Phí lắp đặt: 300.000 đồng

STAR3T

TỐC ĐỘ: Không giới hạn
GIÁ GÓI: 299.000 VNĐ/1 Tháng


Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.

Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 - 2 tháng khi đóng cước trước.

Áp dụng tại 61 Tỉnh và ngoại thành Hà Nội, Hồ Chí Minh

Phí lắp đặt: 300.000 đồng